Software - rezervace časových oken

Ovládněte Váš SUPPLY CHAIN řetězec a zoptimalizujte vaši Logistiku na VSTUPU i VÝSTUPU zboží jednoduše, rychle a efektivně.

Nezáleží na velikosti zákazníka, ale na chuti mít proces plně pod kontrolou.

Máte následující potíže?

A) Malá propustnost ramp?
B) Nedostačující prostor pro vychystávání či zpracování doručených zásilek?
C) Dopravci si přijíždějí jak chtějí - nejlépe všichni v jeden čas?
D) Zacpání venkovních ploch čekajícími auty?
E) Vyhrožování nervózních řidičů či dodavatelů?
F) Vícenáklady za prostoje?
D) Nejste schopní personálním obsazením a technikou vykrýt špičky?

Naše softwarové řešení REZERVACE ČASOVÝCH OKEN zefektivní Váš proces příjmu, či expedice zboží a okamžitě po implementaci uvidíte markantní rozdíl.

Pro více informací navštivte www.dockslot.com