Informace pro zaměstnance

Doporučený postup pro vyřízení si lékařské prohlídky

Jednou z povinností každého zaměstnance je dodržování pravidelných periodických prohlídek u lékaře společnosti. 
V současnosti je možné zajistit si povinnou prohlídku (jak vstupní tak periodickou) u dvou lékařek:

O nutnostni zajištění lékařské prohlídky Vás informuje personální oddělení dva měsíce před propadnutím aktuálního potvrzení.
K prohlídce u lékařek společnosti je potřeba mít s sebou výpis z osobní karty od obvodního lékaře.

Doporučujeme každému, aby si naplánoval vše potřebné s dostatečným předstihem. Lékařky ordinují pouze v předem určené hodiny a dny. Veškeré objednávky - i telefonické - tedy přizpůsobte ordinačním hodinám lékařek. 

Mějte na paměti, že sladění ordinačních hodin a Vašich volných dnů může dobu objednání výrazně prodloužit. 

V době propadlé lékařské prohlídky nesmí být zaměstnanci umožněn vstup na pracoviště!

 

 

Setkávání se zaměstnanci

Každý rok se vedení průběžně setkává se zaměstnanci - na různých poradách a setkáních. Zaměstnanci jsou také informováni o veškerých aktualitách, změnách a situaci (nejen) ve společnosti prostřednictvím vnitřních sdělení a nástěnek. 
Každé setkání hodnotíme jako přínosné a těšíme se na další - budoucí.
Zároveň děkujeme za Vaše přínosné dotazy a návrhy. 
Brožuru se všemi informacemi si můžete vyzvednout na našem personálním oddělení.

 

Nová adresa personálního oddělení:

Družstevní 18, 789 85 Mohelnice
personalni@fenixsolutions.czBenefity nad rámec pracovní smlouvy
, které můžete čerpat:

Výkonnostní a přítomnostní prémie až 20%.

Bonusy dle hospodářského výsledku společnosti.

Stravovací paušál.

5 týdnů dovolené.

Příspěvek na penzijní připojištění.

Příspěvek na teambuilding.

Prémie za kvalitu 3%.