Informace pro zaměstnance

Doporučený postup pro vyřízení si lékařské prohlídky

Jednou z povinností každého zaměstnance je dodržování pravidelných periodických prohlídek u lékaře společnosti. 
V současnosti je možné zajistit si povinnou prohlídku (jak vstupní tak periodickou) u dvou lékařek:

O nutnostni zajištění lékařské prohlídky Vás informuje personální oddělení dva měsíce před propadnutím aktuálního potvrzení.
K prohlídce u lékařek společnosti je potřeba mít s sebou výpis z osobní karty od obvodního lékaře.

Doporučujeme každému, aby si naplánoval vše potřebné s dostatečným předstihem. Lékařky ordinují pouze v předem určené hodiny a dny. Veškeré objednávky - i telefonické - tedy přizpůsobte ordinačním hodinám lékařek. 

Mějte na paměti, že sladění ordinačních hodin a Vašich volných dnů může dobu objednání výrazně natáhnout. 

V době propadlé lékařské prohlídky nesmí být zaměstnanci umožněn vstup na pracoviště!

 

 

Setkání se zaměstnanci 12/2017

Na konci roku 2017 proběhla série schůzek vedení se zaměstnanci.
Tuto schůzku hodnotíme jako velmi přínosnou a budeme se těšit na další setkání plánované v roce 2018.
Děkujeme za Vaše přínosné dotazy a návrhy. 
Brožuru se všemi informacemi si můžete vyzvednout na našem personálním oddělení.

 

Nová adresa personálního oddělení:

Sadová 1386/28, 789 85 Mohelnice
personalni@fenixsolutions.czBenefity nad rámec pracovní smlouvy
, které můžete čerpat:

Výkonnostní a přítomnostní prémie až 20%.
Bonusy dle hospodářského výsledku společnosti.
Příspěvek na stravování.
5 týdnů dovolené.
Příspěvek na penzijní připojištění.
Příspěvek na teambuilding.