stěhování personálního úseku

Od 24.04.2023 se personální a mzdová kancelář přestěhovala do nových prostorů skladu
MERIVA 3 v 1. patře (nad expedicí). Kontaktní adresa: Družstevní 18, 789 85 Mohelnice.
Ostatní kontaktní údaje vč. telefonů zůstávají nezměněny.

Zobrazit seznam novinek