INFORMACE KE KORONAVIRU

Základní informace o koronaviru:

- jedná se o virus, který může způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení, kašel, dýchací obtíže, teploty, ale také závažnější choroby, jako je dýchací onemocnění zvané těžký akutní respirační syndrom

- jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem

Veškeré důležité informace ohledně koronaviru naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

https://koronavirus.mzcr.cz/

 

OPATŘENÍ ZAVEDENÁ FIRMOU FENIX:

I my se snažíme maximálně zabránit šíření koronaviru.

Tímto apelujeme na všechny zaměstnance, aby dbali na zvýšenou hygienu a dodržovali dané rozestupy.

Vydali jsme vnitřní sdělení, platná pro všechny zaměstnance firmy FENIX solutions s.r.o. Nalezne v nich nejdůležitější informace ohledně veškerých opatření a nařízení. Věnujte jim pozornost a dbejte na jejich dodržování.

Zavádíme nezbytná opatření v souvislosti s Ustanovením vlády.

Jedním z dalších opatření je povinné testování na COVID-19 u zaměstnavatele, probíhající v týdenních cyklech.

Zobrazit seznam novinek